Bán đất gần Hồ Đại Lại, diện tích 2000m2 (200×10), ở khu Quảng Tự, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, đỉnh là trại sáng tác thơ. Thuận tiện xây dựng các dự án, trồng trọt, chăn nuôi, sinh thái, khu nghỉ dưỡng….
Diện tích 2ha, nằm cạnh trại sáng tác thơ Hồ Đại Lải. Do điều kiện không có nhu cầu sử dụng muốn bán cho ai muốn làm dự án, trồng cây, chăn nuôi. Hiện đất đang trồng cây. Loại sử dụng đất 50 năm. Bán qua công chứng địa phương xác nhận.