Đất kinh doanh mặt đường Trưng Trắc, diện tích 60m2, có nhà 3 tầng trên đất