Tôi có khu đất trang trai diện tích 1.915 m2 gần nhà văn hóa Thôn Sơn Đồng xã Ngọc Thanh đang cần bán ai có nhu cầu liên hệ: 01255218668 Anh Hùng 3adff31ce10977558aa78da032db00ef z595547515692_6f2e494e311571d57968fc853183a9ad 05b33010802c897884d3aa62bf59cdb5 413fbc4d83171efb53ec853c2643a9b1 b3f98f5c2e87e52443f3342df5e48aa4