Tôi  muốn  mua mảnh  đất  gần  Cty honda diện  tích  khoảng  60 đến  70m² ai có  alo